Ze względów bezpieczeństwa oraz zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych, przypominamy o konieczności zmieniania hasła dostępu co 30 dni.

Nowe hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków i składać się z dużych oraz małych liter, cyfr, a także znaków specjalnych.